fbpxUslovi korišćenja

Pristup ovom sajtu i korišćenje istog predmet su sledećih uslova. Ukoliko se ne slažete sa njima, moramo vas zamoliti da ne koristite ovaj sajt. Korišćenjem ovog sajta, izjavljujete da koristite ovaj vebsajt i njegov sadržaj na sopstveni rizik.

Izuzeće od odgovornosti

Kompanija Evropa Lek Pharma d.o.o. je napravila kompilaciju sadržaja ovog vebsajta veoma pažljivo i u skladu sa svojim sadašnjim saznanjima.

Međutim, ne pružamo garanciju, ni direktnu ni indirektnu, za potpunost ili tačnost detalja pruđenih na ovom sajtu. Molimo vas da budete svesni posebno činjenice da detalji koje pružamo možda više nisu aktuelni. Pristup ovom sajtu i korišćenje istog ili bilo kojih povezanih sajtova ili sajtova do kojih se dolazi preko linkova koriste se na sopstveni rizik. Ne prihvatamo odgovornost za zahteve za odštetu zbog gubitaka, oštećenja ili zahteve za nadoknadu zbog detalja koji nedostaju ili nisu navedeni.

Pravne napomene

Ovim vebsajtom rukovodi Evropa Lek Pharma d.o.o. u Srbiji. Sva prava na vebsajt ili koja proizilaze iz istog ostaju vlasništvo Evropa Lek Pharma d.o.o.

Evropa Lek Pharma d.o.o. može izmeniti sadržaj ovog vebsajta i/ili prekinuti njegov rad u bilo kom momentu bez prethodnih najava, u celosti ili delovima, prema svom nahođenju i bez preuzimanja odgovornosti. Evropa Lek Pharma d.o.o. nema nikakvu obavezu da ažurira sadržaj ovog vebsajta.

Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, svi detalji, dokumenti i izjave objavljene na našem vebsajtu su vlasništvo isključivo kompanije Evropa Lek Pharma d.o.o. Osim ukoliko postoji pisano odobrenje od kompanije Evropa Lek Pharma d.o.o., nikakva dozvola se ne daje za unos objavljenog i pravom zaštićenog sadržaja sa našeg vebsajta u druge programe ili vebsajtove ili za upotrebu takvog sadržaja na bilo koji drugi način.

Međunarodni korisnici su obavezni da poštuju posebne odredbe svojih nacionalnih propisa. Korisnici iz Sjedinjenih Država moraju poštovati uslove za korišćenje ovog sajta naših SAD kompanija

Lični podaci

Kompanija Evropa Lek Pharma d.o.o. naročitu pažnju posvećuje tome da obezbedi zaštitu ličnih podataka. Informacije o upotrebi ličnih podataka možete naći na linku Izjava o privatnosti.

Uticaj na naše Uslove prodaje

Osim ukoliko nije jasno navedeno u pisanoj formi, na uslove prodaje kompanije Evropa Lek Pharma d.o.o. ne utiče ovaj vebsajt, njegov sadržaj, materijal ni detalji.

Preporučujemo

Vodič za trudnice na proslavama
Svaka trudnica želi da bude deo društva kao i svi ostali, ali dešava se…
Pročitajte više
Mastitis - uzrok i lečenje
Jedan od prvih saveta za buduće ili novopečene majke je: ,,Vodi računa da ne…
Pročitajte više
Uticaj oksidativnog stresa na nastajanje infertiliteta
Prilikom ispitivanja i lečenja infertiliteta, tražeći moguće uzroke, ispitujemo i način života, ishrane i…
Pročitajte više